Vi bjuder på elen i ett år

ERBJUDANDE FÖR DIG SOM KÖPER LADDHYBRID

Vi vill premiera dig som kör din nya laddhybrid enbart på el. Med hjälp av Volvo on Call-appen kommer du att från maj 2020 se hur mycket du kör din laddhybrid på el. Efter att du har laddat din laddhybrid under ett år kommer du att få kostnaden för elen återbetald upp till ett maxtak om 5000 kWh. På så sätt hjälps vi åt att tänka på framtiden.

Erbjudandet är giltigt för alla nybeställningar av Volvos laddhybrider i Sverige till och med 30 september 2020.

Beloppet beräknas utifrån din bils elförbrukning upp till 3000 kWh under ett år multiplicerat med ett schablonpris på el i Sverige under samma period. KWh-priset för perioden är 2,1069 kr/kWh och bygger på Eurostats priser. Kör du din laddhybrid maximalt med el under perioden får du tillbaka 3000 kWh x 2,1069 kr/kWh = 6320,7 kr via Volvo on Call-appen.

Dessa villkor kan komma att uppdateras. Läs närmare villkor.

 

Gäller: 2019-10-16 – 2020-09-30