Återkallelse gällande komponent kopplad till säkerhetsbälten är försenad och därav går det ej i dagsläget att boka tid, vänligen återkom i slutet av november.

Volvo Cars har utfärdat en förebyggande säkerhetsåterkallelse som rör en komponent kopplad till säkerhetsbälten i en tidigare generation Volvobilar.
De modeller som berörs i Sverige är S60, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70 och S80 av årsmodellerna 2006 till 2018.
Återkallelsen berör inte någon av dagens modeller.

Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller personskador som kan kopplas till den här återkallelsen. Återkallelsen är förebyggande och till för att undvika framtida problem.