Välkommen till vår miljövänliga tvätt!

I vår automattvätt kan du själv välja mellan att tvätta din bil med våra mjuka Carlite borstar eller endast med högtryck. Det finns även specialanpassade program för takbox, pick-up och takramp, t.ex för taxi och polisbilar. Tvätten är en av den modernaste i sitt slag och är skonsam både mot din bil och miljön.

Rabatt med Volvokort
Du med Volvokort tvättar alltid med 20% rabatt i vår automattvätt. Har du inget Volvokort är du välkommen in till oss så ordnar vi ett till dig direkt.

Certifierade för hållbarhet

I ett framtida hållbart samhälle kan vi inte fortsätta sprida mer tungmetaller och olja än naturen kan återföra till det långsamma geologiska kretsloppet. För att så fort som möjligt nå till ett mål där vi sprider minsta möjliga mängd tungmetaller olja och andra svårnedbrytbara föreningar så är den viktigaste åtgärden att få bort biltvätt som sker på gatan.

Därför är det viktigt tvätthallarnas kapacitet håller en jämn och hög reningsnivå. De biltvättar, som minst klarar Naturvårdsverkets senaste rekommendationer eller högre i de fall där kommunen kräver det, kallas för en Hållbar Biltvätt, dvs en kontrollerad biltvätt. Vi tror att det är det kostnadseffektivaste målet att jobba med, som leder till största möjliga miljövinst på kortast möjliga tid.

Nu finns det miljöcertifiering, alltså en miljömärkning av vår tvättanläggning som bevisligen klarar av att hålla en hög nivå på sin reningsanläggning. Det gör vi för att kunna erbjuda en tvätt som gör största möjliga skillnad mot att tvätta bilen hemma, ur miljösynpunkt.

1.000 ton olja och 50 ton tungmetaller

Så mycket släpps ut på ett år när bilen tvättas hemma på gatan

Tvättinstruktioner

Här under finns en kort introduktion om hur tvätten fungerar. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår tvättansvarige på 0910-73 85 63.

1. Porten öppnas automatiskt när du kör fram mot den (efter kl.18 drar du ditt kort i stolpen utanför porten)

2. Kör fram tills skylten med texten ”STOP” lyser. Se till att du står innanför de gula puckarna på golvet och att alla rutor och dörrar är stängda. Dra åt handbromsen.

3. Välj program genom att stoppa in ditt kort i kortläsaren i kundutrymmet och knappa in numret på det program du vill använda.

4. Tvätten startar först efter du tryckt “Klart – Starta tvätten”

5. När mellanporten öppnas och skylten med den gröna pilen lyser kan du köra fram till torken i nästa rum.

6. Kör fram tills den röda skylten med texten ”STOP” lyser. Sitt kvar i bilen.

7. Avrinningsvax läggs på och bilen blåses torr.

8. När skylten med den gröna pilen lyser och porten är helt öppen kan du köra ut din nytvättade bil!

Tomas Söderholm

Butik, Tvätta & Tanka
Telefon
0910-73 85 63
Klicka för E-post